پروژه احداث کارخانه کاغذ سبز خوزستان
احداث تصفیه خانه آب کارخانه کاغذ سبز خوزستان
طرح تثبیت کانونهای بحرانی گرد و غبار استان خوزستان
احداث ایستگاه پمپاژ کمکی زهکش اصلی کشت و صنعت سلمان فارسی
ایستگاه پمپاژ و کانال برگشت آب کارخانه شکر کشت و صنعت امیرکبیر
احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی ابوفاضل
عملیات اجرایی پروژه آبیاری تحت فشار
احداث ایستگاه پمپاژ و سامانه بازچرخانی آب برگشتی کانال صنعت کارخانه شکر دعبل خزاعی (mist cooling)
عملیات تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی شهرستان شوش

خط مشی

این شرکت به حکم وظیفه و بنا بر سوگند نامه مهندسی، سعی و تلاش دارد، ضمن تعهد نسبت به خواسته کارفرمایان، رعایت استانداردها و ضوابط فنی ومهندسی مرتبط را، در تمامی مراحل  مطالعاتی، طراحی و نظارت بر اجرا، بر مادیات، مقدم  دارد.

هدف اصلی ما

ما به سبب دوست داشتن و نه سود بردن، به گسترش دانش و دانسته پرداخته ایم، کار را فرزانگی می پنداریم، راهی که کنه آدمی را می سازد و درآن رستگاری است. آنکه را فکر ساختن دارد و می سازد، ارج می نهیم، چرا که اندیشه نیک است که می سازد و ساختن بسی دشوار.

1
سال تجربه مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای پروژهای مهندسی
1
پروژه پایان یافته
1
پروژه در دست اقدام
1
پرسنل متخصص

دیدگاه شرکت ما

این مهندس مشاور بر اساس آموزه های دینی و سوگند نامه مهندسی، بر این راه استوار است که ضمن اولویت دادن به اخلاق حرفه ای، تمام تلاش خود را بر رعایت اصول و ضوابط علمی و مهندسی در تمامی مراحل به بار نشاندن یک پروژه، به کار ببندد. ما کوشش می کنیم تا بسازیم حتی اگر در این تلاش تل انباری از مشکلات فرا رویمان باشد. چرا که ساختن از صفات پدید آورنده هستی است و چه ارزشی از این برتر که در این طریق ما هم نیز ره بسپاریم.

اخبار مهم

استخدام

در صورتیکه تخصص شما با زمینه های فعالیت ما مرتبط است، به ما بپیوندید . فرم مربوطه را پرکنید و برای ما ارسال کنید.

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

فهرست