درباره شرکت

این مهندس مشاور بر اساس آموزه های دینی و سوگند نامه مهندسی، بر این راه استوار است که ضمن اولویت دادن به اخلاق حرفه ای، تمام تلاش خود را بر رعایت اصول و ضوابط علمی و مهندسی در تمامی مراحل به بار نشاندن یک پروژه، به کار ببندد.ما کوشش می کنیم تا بسازیم حتی اگر در این تلاش تل انباری از مشکلات فرا رویمان باشد چرا که ساختن از صفات پدید آورنده هستی است و چه ارزشی از این برتر که در این طریق ما هم نیز ره بسپاریم.

info@pajabnegar.com

۰۶۱-۳۴۴۳۱۲۲۴

۰۶۱-۳۴۴۵۷۲۴۶

۰۶۱-۳۴۴۴۹۴۵۳

۰۹۳۸۱۹۴۵۰۰۸

اهواز – زیتون کارمندی – خیابان زیتون – بین جهانگیری و عباسی – ساختمان فرید ۱۲ – پلاک ۷۴.۵ – طبقه دوم

1
سال تجربه طراحی مشاوره و نظارت
1
پروژه پایان یافته
1
پروژه در دست اقدام
1
پرسنل متخصص
فهرست