عنوان پروژه:

عملیات اجرایی احداث شبکه فرعی آبیاری بخشی از اراضی تحت پوشش کانال های W1، W2 و W3 شبکه اصلی دز

مشخصات پروژه:

 • موقعیت پروژه : محدوده شهرستان شوش، ۱۱۰ کیلومتری شمال غرب شهرستان اهواز
 • وضعیت پروژه: به پایان رسیده
 • سطح پروژه: ۱۷۱۵هکتار

کارفرما:

 • مؤسسه جهاد نصر

مشاور:

 • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

مدیر طرح:

 • مشارکت زیستاب – جاماب

پیمانکار:

 • شرکت عباس فراز آب جنوب

مبلغ پروژه:

 • ۱۶۳,۲۰۵,۶۹۵,۲۹۴ریال

اهداف این پروژه:

 • افزایش بهره وری، صرفه جویی در استفاده از منابع آبی و بالا بردن راندمان آبیاری
 • کاهش پتانسیل فرسایش پذیری خاک ها
 • افزایش یکنواختی در توزیع آب
 • اجرای کشاورزی به صورت مکانیزه و در نهایت توسعه
 • آبادانی و افزایش تولید محصولات کشاورزی
فهرست