جانمایی مجتمع و ساختمان ها
پلان ایستگاه پمپاژ

کارفرما:

 • شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

مشاور:

 • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

اهداف اصلی پروژه:

 • بهبود وضعیت نسبی تأسیسات، خطوط انتقال و توزیع و مخازن ذخیره و ارتقاء وضعیت کیفی و ایمنی آنها
 • بهبود کیفیت آب شرب استحصالی
 • اصلاح شبکه توزیع آب

مشخصات پروژه:

 • موقعیت پروژه:
  • شهرستان اندیمشک، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای چمگلک
 • پیشرفت پروژه:
  • مطالعات مرحله اول و دوم به پایان رسیده و مورد تصویب کارفرما قرار گرفته است.
 • مبلغ برآورد:
  • ۲۱,۰۵۰ میلیون ریال

گزینه های پیشنهادی جهت تأمین و انتقال آب:

 • تأمین آب از منابع سطحی و احداث مخزن ذخیره بتنی و پمپاژ ثانویه با استفاده از الکتروپمپ های افقی
 • تأمین آب از منابع زیرزمینی و احداث مخزن بتنی و پمپاژ ثانویه با استفاده از الکتروپمپ های افقی
 • تأمین آب از منابع زیرزمینی و احداث مخزن بتنی و پمپاژ ثانویه با استفاده از الکتروپمپ های شناور (گزینه پیشنهادی مشاور)

مشخصات گزینه پیشنهادی مشاور:

 • حفر و تجهیز دو حلقه چاه در شمال روستا
 • احداث مخزن ذخیره بتنی دوقلو به حجم  ۳۰۰۰ متر مکعب
 • چهار عدد پمپ گریز از مرکز تیپ ۳۱۵-۱۵۰
 • احداث ساختمان های کلر زنی، بهره برداری و آزمایشگاه، انبار و تعمیرگاه و ساختمان سرچاهی
فهرست