کارفرما:

  • مدیریت جهاد کشاورزی استان خوزستان

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

موقعیت پروژه:

  • محدوده اراضی کشاورزی شهرستان های شوش، دزفول، گتوند، اندیمشک

اهداف اصلی پروژه:

  • افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی
  • صرفه جویی در استفاده از منابع آبی و بالا بردن راندمان مصرف آب
  • ایجاد اشتغال مولد

وضعیت پیشرفت پروژه  :

  • عملیات نظارت بر پروژه ها به پایان رسیده است.
فهرست