تصویر ماهواره ای کانون های هفت گانه ریزگرد در استان خوزستان
موقعیت عرصه های نهال کاری شده در کانون‌های ۳ و ۴
موقعیت عرصه های نهال کاری شده در کانون‌های ۳ و ۴
موقعیت عرصه های نهال کاری شده در کانون‌های ۵، ۶ و ۷
موقعیت عرصه های نهال کاری شده در کانون‌های ۵، ۶ و ۷

کارفرما:

 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان

مشاور:

 • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

اهداف اصلی پروژه:

 • مقابله و مهار پدیده مخرب گرد و غبار  در کانون  های فوق بحرانی استان خوزستان
 • بهبود زمینه های اجتماعی
 • بازسازی زمین‌های تخریب شده
 • حفاظت از جاده ، تأسیسات، مراکز جمعیتی ، اراضی کشاورزی و …

شرح پروژه:

 • مدیریت رواناب
 • نهالکاری
 • مراقبت و نگهداری
 • قرق

مناطق اجرای عملیات:

 • اهواز
 • کارون
 • رامهرمز
 • شوش
 • آغاجاری
 • امیدیه
 • ماهشهر
 • هندیجان
مدیریت رواناب در شهرستان امیدیه
مدیریت رواناب در شهرستان امیدیه

عملیات مراقبت و نگهداری در شهرستان اهواز منطقه شعیمیط مندیل

فهرست